Eftersittning

  • Två syrror pratar allvar om trams på tv.

Din kompis i reality-soffan. vi sitter ner två dagar i veckan och bryter ner vad som händer i aktuella tv-serier. just nu följer vi robinson. man måste prata allvar om trams med.