[gtranslate]

Vad är Dramalogen?

Dramalogen är till för att kulturskapare skall kunna hjälpa och stötta varandra med inspiration, kunskap och arbetstillfällen. Är du yrkesverksam kulturskapare är du välkommen i Dramalogens nätverk.
Kom med du också!

Lyssna, förstå, förändra

Dramalogen kom till för att ge kulturskapare möjlighet att använda sina färdigheter och kunskaper för att bidra till ett bättre samhälle men också för att kunna överleva på sin konst. Detta resulterade i ett kommunalt projekt som startades 2013 i Halmstads kommun och som 2016 blev en löpande verksamhet i kommunen för fria kulturskapare. Dramalogen fungerar idag både som ett nätverk och som en inkubator på så sätt att nya kulturskapare får ett sammanhang och får värdefulla kunskaper från de som varit verksamma under längre tid i nätverket. Idag finns det ca 20 enskilda kulturfirmor som verkar under namnet Dramalogen. Vi har därmed hittat ett sätt för kreativa och konstnärliga människor att använda sina kunskaper för att skapa ett samhälle med större förståelse och social hållbarhet, välkommen du också att ansluta till nätverket.

Hur arbetar Dramalogen?

Dramalogen är ett öppet nätverk skapat för att lokala eller inflyttade kulturskapare skall ha en plattform och språngbräda att verka från i kommunen.

Verksamhetsledningen fördelar och kvalitetssäkrar Dramalogens projektpengar via uppdrag som rimmar med Dramalogens värdegrund och mål.

Dramalogen är också en kulturinkubator för kulturskapare som vill bli självförsörjande kulturentreprenörer.

Varje enskild firma på Dramalogen har sitt eget nätverk och kundkrets som vid behov kan delas med andra Dramaloger.

Främst arbetar de enskilda firmorna med sin egen verksamhet i sin egen kundkrets. Dramalogen fungerar där även som ett nätverk som ger firmorna möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper, och dessutom använda sig av lokalerna och andra resurser som finns tillgängliga.

Man kan komma med idéer, projektansökningar eller förslag och kan få hjälp med att författa ansökningar och budgetar.

Alla dramaloger arbetar tillsammans under mottot; Lyssna, Förstå, Förändra!

Genom att lyssna och vara uppmärksamma på samhällets ständiga förändringar och behov, får vi en förståelse för var vi behövs och hur vi kan hjälpa till att förändra situationer och relationer. Hos oss är flexibiliteten stor, ledtiderna korta och därför kan vi rikta insatser där de behövs.

Uppdragen har varit varierande och fantasin alltid utmanad. Under de snart 7 år Dramalogen varit aktiv har Dramalogen samt enskilda kulturskapare utfört över 1500 beställningsjobb för offentlig och privat sektor. Genom att använda oss av kultur som verktyg, för att belysa ämnen eller problem, talar vi till fler sinnen och kan därmed bemöta och fördjupa diskussioner. För Dramalogen är kultur det universella språket som kan skapa meningsfullhet och delaktighet.

2017 gav Dramalogen ut en bok som du digitalt kan bläddra i här.
Vill du ha ditt eget alldeles analoga ex, kontakta oss!

Är du eller din verksamhet intresserade av att ta våra tjänster i anspråk och/eller inleda samarbete med Dramalogen? Kontakta då Peter Bengtsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-2021