Vad är Dramalogen?

Dramalogen är ett nätverk för fria kulturskapare, men också en inkubator för kulturarbetare som vill hitta eller utvecklas inom sitt konstnärliga område. Dramalogerna erbjuder en mängd olika aktiviteter, workshops, föreställningar m.m och skräddarsyr uppdrag för din verksamhet.

Mer nedan.

Lyssna, förstå, förändra

Dramalogen kom till för att ge kulturskapare möjlighet att använda sina färdigheter och kunskaper för att bidra till ett bättre samhälle men också för att kunna överleva på sin konst. Detta resulterade i ett kommunalt projekt som startades 2013 i Halmstad kommun och som 2016 blev en löpande verksamhet i kommunen för fria kulturskapare. Dramalogen fungerar idag både som ett nätverk och som en inkubator, som ger kulturentreprenörskurser för kulturskapare som vill hitta eller utvecklas inom sitt konstnärliga område. Efter avslutad kurs söker sig vissa till andra utbildningar eller får anställning, andra startar firma och ansluter sig till Dramalogens nätverk. Idag, efter drygt tre verksamma år, finns det 20 enskilda kulturfirmor som verkar under namnet Dramalogen. Vi har därmed hittat ett sätt för kreativa och konstnärliga människor att använda sina kunskaper för att skapa ett samhälle med större förståelse och social hållbarhet.

Hur arbetar Dramalogen?

Dramalogen är ett öppet nätverk skapat för att lokala eller inflyttade kulturskapare skall ha en plattform och språngbräda att verka från i kommunen.

Dramalogen uppbär årligen ett anslag från Halmstad kommun och sorterar under kulturförvaltningen. Anslaget täcker verksamhetsledning 1,5 tjänst, lokal, transport, teknik och löpande utgifter. Utöver detta finns projektpengar. Dessa skall användas till inkludering, integration, ökad förståelse i samhället, stärkande av demokratin – samhällsnytta genom kultur.

Dramaloger som ingår i nätverket kan använda resurserna efter samråd med verksamhetsledningen.

Verksamhetsledningen fördelar och kvalitetssäkrar Dramalogens projektpengar via uppdrag som rimmar med Dramalogens värdegrund och mål.

Dramalogen är också en kulturinkubator för kulturskapare som vill bli självförsörjande kulturentreprenörer.

Varje år går det att ansöka till Dramalogens entreprenörskurs där man får vägledning i sitt konstnärskap, tillgång till nätverk, och möjlighet att nyttja Dramalogens alla resurser.

Varje enskild firma på Dramalogen har sitt eget nätverk och kundkrets som vid behov kan delas med andra Dramaloger.

Främst arbetar de enskilda firmorna med sin egen verksamhet i sin egen kundkrets. Dramalogen fungerar där även som ett nätverk som ger firmorna möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper, och dessutom använda sig av lokalerna och andra resurser som finns tillgängliga.

Man kan komma med idéer, projektansökningar eller förslag och kan få hjälp och uppmuntran samt i vissa fall uppdrag.

Alla dramaloger arbetar tillsammans under mottot; Lyssna, Förstå, Förändra!

Genom att lyssna och vara uppmärksamma på samhällets ständiga förändringar och behov, får vi en förståelse för var vi behövs och hur vi kan hjälpa till att förändra situationer och relationer. Hos oss är flexibiliteten stor, ledtiderna korta och därför kan vi rikta insatser där de behövs.

Uppdragen har varit varierande och fantasin alltid utmanad. Under de snart 5 år Dramalogen varit aktiv har vi utfört över 1000 beställningsjobb för offentlig och privat sektor. Genom att använda oss av kultur som verktyg, för att belysa ämnen eller problem, talar vi till fler sinnen och kan därmed bemöta och fördjupa diskussioner. För Dramalogen är kultur det universella språket som kan skapa meningsfullhet och delaktighet.

2017 gav Dramalogen ut en bok som du digitalt kan bläddra i här.
Vill du ha ditt eget alldeles analoga ex, kontakta oss!

Är du eller din verksamhet intresserade av att ta våra tjänster i anspråk och/eller inleda samarbete med Dramalogen? Kontakta då vår verksamhetsledare Margareta Ek.

Dramalogens verksamhetsberättelse 2019

En del av Halmstad kommun

Medfinansiärer

Region Halland-logo
Länsstyrelsen Halmstad-logo
Arvsfonden-logo