Blommar det?

  • Trädgårdskamraterna Tony Johansson och Peter Bengtsson bjuder upp till blomstersnack.

Trädgårdskamraterna Tony Johansson och Peter Bengtsson bjuder upp till blomstersnack, odlingsprat och gödseltjat. Häng med oss ut i det gröna! Blommar det? – Förmodligen! Trädgård, odling, träd och frö.