Bland de många nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren finns det enorma mängder akademiker. Människor som har ovärderlig kompetens vilken kan användas precis lika bra i Sverige som någon annan stans.

Kosmopoolen är ett samarbetsprojekt mellan Framtidssteget och Dramalogen. Genom att ge målgruppen verktyg för att kunna skapa en kontext i en ny kultur och ett nytt samhälle kan de finna vägar till arbete med sin tidigare kompetens.

Vi vill sänka barriären mellan nyanlända akademiker och arbetsplatser där man söker kvalificerad personal samt öka förståelsen bland de nyanlända om hur man kan etablera sig som entreprenör i Halland.