Frökapseln

Återbruksverkstad: Gratis skapande workshops med nollnyttvision med åkerbrukskonstnärerna Hanna Hallén och Charlotte Libäck. Vi skapar tillsammans med hållbart tänk. Inspirerande och bildande workshops öppna för alla. Vi är övertygade om att vi inte behöver köpa något nytt, då både skåp, förråd och containrar i hem och hos företag är fyllda med spännande slöjdmaterial för oss […]

Gratisbutik

Om Dramalogens gratisbutik En​ ​gratisbutik​ ​är​ ​ett​ ​enkelt​ ​sätt​ ​att​ ​​ ​byta​ ​grejer​ ​med​ ​varann!​ ​En​ ​‘affär’​ ​där​ ​du​ ​kan  hitta​ ​användbara​ ​saker​ ​utan​ ​att​ ​betala​ ​för​ ​dem.​ ​Det​ ​är​ ​en​ ​slags​ ​secondhandbutik,  med​ ​(mestadels)​ ​begagnade​ ​varor,​ ​där​ ​allt​ ​är​ ​gratis.​ ​En​ ​gratisbutik​ ​tillåter  människor​ ​att,​ ​med​ ​tiden,​ ​byta​ ​varor​ ​utan​ ​att​ ​blanda​ ​in​ ​pengar.​ […]