Frökapseln

Återbruksverkstad: Gratis skapande workshops med nollnyttvision med åkerbrukskonstnärerna Hanna Hallén och Charlotte Libäck. Vi skapar tillsammans med hållbart tänk. Inspirerande och bildande workshops öppna för alla. Vi är övertygade om att vi inte behöver köpa något nytt, då både skåp, förråd och containrar i hem och hos företag är fyllda med spännande slöjdmaterial för oss […]

Dramalogens mobila syjunta

Vad? Vi syr för hand i lugn och ro. Vi varvar ner i med nål i handen och skapar nytt liv i utslitna plagg. Vi använder naturmaterial (för att undvika spridning av mikroplaster) och upptäcker nya textila egenskaper. Lite fika och nya bekantskaper gör pysslet extra kul. Var & när? Dramalogens mobila syjunta ko mmer […]

Gratisbutik

Om Dramalogens gratisbutik En​ ​gratisbutik​ ​är​ ​ett​ ​enkelt​ ​sätt​ ​att​ ​​ ​byta​ ​grejer​ ​med​ ​varann!​ ​En​ ​‘affär’​ ​där​ ​du​ ​kan  hitta​ ​användbara​ ​saker​ ​utan​ ​att​ ​betala​ ​för​ ​dem.​ ​Det​ ​är​ ​en​ ​slags​ ​secondhandbutik,  med​ ​(mestadels)​ ​begagnade​ ​varor,​ ​där​ ​allt​ ​är​ ​gratis.​ ​En​ ​gratisbutik​ ​tillåter  människor​ ​att,​ ​med​ ​tiden,​ ​byta​ ​varor​ ​utan​ ​att​ ​blanda​ ​in​ ​pengar.​ […]