Han Hon Hen!

  • datumikonBokning: charlotte@dramalogen.se

Vad händer när en avviker från normen eller känner att en inte passar in? Vem är en då? Hur kan vi skapa ett framtida jämställt samhälle där varje människa kan göra sina val utifrån sin person och inte utifrån sitt kön?

”Han Hon Hen!” är en normkritisk workshop som undersöker hur normer och könsroller påverkar vårt sätt att vara. Genom praktiska övningar ges eleverna möjlighet att utforska sig själva och sitt förhållningssätt till rådande normer. ”Han Hon Hen!” riktar sig till elever på mellanstadiet och högstadiet och leds av Charlotte Libäck och Hampus Carlsson yrkesverksamma hos Dramalogen i Halmstad. Charlotte är dramapedagog och skådespelare med flera års erfarenhet av dramapedagogiskt arbete och har även satt upp normkritiska barnföreställningar. Hampus är artist och skådespelare samt en välkänd halländsk queer-profil som spelat på flera pridefestivaler runt om i landet.

Workshopens längd: 1,5 h
Max antal deltagare per workshop: 30 st
Lokal: klassrum med fri golvyta
Vid intresse kontakta Charlotte på 0702-907785 eller på charlotte@dramalogen.se

Ladda ner PDF