Dramalogens mobila syjunta

Vad?

Vi syr för hand i lugn och ro. Vi varvar ner i med nål i handen och skapar nytt liv i utslitna
plagg. Vi använder naturmaterial (för att undvika spridning av mikroplaster) och
upptäcker nya textila egenskaper. Lite fika och nya bekantskaper gör pysslet extra kul.

Var & när?

Dramalogens mobila syjunta ko mmer att dyka upp på olika platser och i olika
sammanhang under hela hösten. Håll koll på Dramalogens social medier.
Häng på när du kan!

Varför?

Vi behöver tillfredsställa våra vardagliga behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Detta gör vi bland annat genom att
konsumera både mindre & medvetet. Vi återtar förlorad kunskap (‘reskilling’), alltså
samlar kompetens i hur man klarar vardagslivet utan fossil energi för en hållbar framtid.

Butik Selected by Ella onsdag 20 september, kl 13-15
Ateljé Rektorsexpeditionen 27 september, 17-20
Dramalogen em v 42
Ekodag på biblioteket 28 oktober
Café Strandgatan 20 11-14 v 45