Väntrummet – Från Damaskus – en kortfilm

  • Följ den spännande resan med Väntrummet från start till mål och turné i Helsingfors.Läs mer om Väntrummet här.