Tvärdag

Bli infekterad och smitta andra för fortsatt konstepedemi!

Nästa tillfälle onsdag 11 mars med Modesty Sofronenkoff.

 

Dramalogen bjuder in till tvärkulturellt arbete en eftermiddag i månaden. Allt sker under överinseende av dagens utsedde epedemiolog, någon som verkar i det ena eller andra konstfältet. Du kan vara i början av konstnärlig karriär, ha konst som hobby eller vara yrkesutövande. Ålder och bakgrund har ingen betydelse. Tillfällen till möten, inspiration, material och fika finns att få på Dramalogen, Larsfridsvägen 9.