Anna Ahnstedt Mitle

Utbildning: Nordiska Visskolan i Kungälv, grund – samt påbyggnadsutbildning Klassisk gitarr, Ljungskile folkhögskola Musikdramatik, Göteborgs universitet Fördjupningskurser för skådespelare i Kulturakademi Trappans regi: Spolin theatre games – teaterimprovisation Clown och commedia Konstnären och samtiden Beteendevetenskap med inriktning mot organisation: Organisationssociologi, Lunds universitet Arbetslivspedagogik, och Pedagogik, Linnéuniversitetet och Umeå universitet Arbets- och organisationspsykologi, Göteborgs universitet Projektledning, […]