Sunny

Jag kan… Coacha dig eller en grupp. Skapa kreativa projekt tex. med målet att må bättre; ett nå ett ett personligt mål; eller något annat du vill bita tag i. Agera Projektledare, Problemlösare och Samordnare. Hålla föredrag och i workshoppar. Komma med ”goda” tips och råd vid behov – agera bollplank. Redovisa och bokföra företag […]

Charlotte Ek Virack

Jag sätter cool i ordet kulturtant. Mitt dagliga jobb kan variera, men genomsyras alltid av att man genom en gemensam insats kan utföra fantastiska grejer. Jag är en visionär, har du en lös idé, kom till mig så drar jag upp riktlinjer för den och genom Dramlogens nätverk kan jag se till att just din […]