Charlotte Ek Virack

Charlotte Ek Virack Frilansande kraft som verkar främst i Halland och södra Sverige. Har de senaste åren fått möjlighet att samla på mig projekt i många olika kulturyttringar. Verkar främst för att lyfta, synliggöra och tillgängliggöra kultur i alla samhällets vrår. Står gärna personligen nära den konstnärliga processen när jag projektleder och gillar att ha […]