Kevin Tullgren

Utdrag från CV:  Skådespelare Utdrag Feature film – work in progress. 2022 Sixten och Elvira – En sommarföreställning om mordet på Elvira Madigan. 2022 En för dig, en för mig, men alltid en för dig – Kortfilm av Albin Dangardt. 2021 Döden går på begravning – Mordgåta på Svarta Örnshuset. 2020 Isskåpet – En pjäs […]