Charlotte Libäck

Utbildning: 2017- pågående Textilt återbruk, Löftedalens folkhögskola, Åsa 2014 Entreprenörskurs, Dramalogen, Halmstad 2012-2013 Pedagogiskt drama, Malmö Högskola 2006-2008 Teaterlinjen, Fridhems folkhögskola, Svalöv Tidigare erfarenheter i urval: 2018 – pågående Konst-ws för barn i samband med utställning ”Bauhaus Situationisterna” på Mjellby Konstmuseum, dramapedagog och konstnär 2018 – pågående Sago-ws för lågstadiet på Eldsbergaskolan, dramapedagog 2018 – ”Hälsa på lika villkor”, reklamfilm […]