Rolfs Utställning

Rolf ställer ut tavlor målade i akryl.

Rolf är en mångsysslare inom kultur, han har även gjort sig känd genom sina många och fina rolltolkningar i teatergruppen Stjärnan.

Utställningen pågår mellan 26 april och 12 maj