[gtranslate]

Organisationsutveckling

Dramalogen erbjuder kurser och fortbildning för näringsliv, förvaltning, vårdinstanser samt skola och utbildning.

SEMINARIUM FINNS PÅ FÖLJANDE TEMA:

  • Bemötande och service
  • Beställarkompetens
  • Genus och jämställdhet
  • Likabehandlingsplanen
  • Att prata inför folk, lätt retorik
  • Att vara chef
  • Axla ledarrollen
  • Svåra samtal
  • Vad sker på nätet

Varje seminarie föregås av ett möte med beställare. Vid detta tillfälle kartlägger vi situationen och reder ut vilka frågor som känns mest angelägna. Det är utefter detta som Dramalogen arbetar fram seminariets material.

Oftast kräver seminarierna en halvdag men självklart är detta justerbart för att passa er som bäst och kan läggas hos oss eller där ni har er konferens.

Frågor och mer info och prisexempel:
Rebecca: 0708143203

TIDIGARE UPPDRAG:

INOM VÅRDEN:

Chefsseminarium för alla vårdchefer i Region Halland.
Skanslidens vårdcentral Varberg.
Hertig knut vårdcentral Halmstad.
Söndrum vårdcentral Halmstad.
HBT-Certifiering Vårdcentral Särö.
Telefonbemötande, distriktsköterskorna Sjukhuset Halland.
Tilma.
Kungsbacka vårdcentral.
Folktandvården Nyhem.
Folktandvården Oskarström.

 

ARBETSPLATSEN:

Hemvårdsförvaltningen chefskurs samt uppföljning.
AF- Inspirationsdag för samtliga chefer.
UAF- Söka jobb träning Ungdomskraft.
UAF- Moderatorer vid Medborgardialog på Andersberg.
UAF- Engagera mera. Ett projekt kring dialog och vikten av att rösta.

ÖVRIGT:

Region Halland en dag med fokus på tillväxt i Halland. Dramalogen framträder.
Utformning av kulturplanen” – Region Halland och riksteatern.
Kulturförvaltningen #oskarström. Ett projekt som syftar till att synliggöra orten Oskarström. Detta arbete kommer att fortsätta fram till sommaren 2015.
Figurantövningar med polismyndigheten Halland 10 dagar våren 2014.
Konferens: Utrota ungdomsarbetslösheten” Socialdemokraterna – Medborgarservice Andersberg.
Röstträning för telefonisterna på Rådhuset  Halmstad kommun
Hur kan man arbeta med kultur som verktyg? – Kulturbesök från Georgien
Halmstad den kreativa staden? med Alfiero Zanotto – Erasmus University Rotterdam tillsammans med tjänstemän, politiker, konstnärer och näringsliv på Dramalogen.
Inspirationsdag för ungdomshus i Laholm.
Kulturförvaltningens årliga föreningsträff, politiker rån kulturnämnden redovisar sin vision för Halmstad Kulturliv nästa mandatperiod under ledning av Dramalogen.
Jämställdhetsseminarium – Samhällsbyggnadskontoret
Medverkat i Engagera mera inför Supervalåret.
På 035-Huset. Skattjakt i Halmstad.
Teater och Dramaseminarium.
FlashmobSeminarium.