Ensemblen är nu fulltalig och repeterar söndagar.

En pjäs som kommer att använda sig av romanen Inferno av August Strindberg som behandlar hans kris i slutet av 1800-talet förlagd till Paris och alkemi. Denna roman skall speglas i Mollieres pjäs Hypokondern (eller Den inbillade sjuke).
Dessa två giganters verk vävs samman av Maggan Ek som även kommer att regissera nämnda stycke.
Satir och humor kommer att vara ledstjärna för stycket.

Musik spelar en viktig roll tillsammans med ljus, ljud, projektioner och scenografielement. Det kommer bli en produktion i konstens och gemenskapens tecken som vill slå ett slag för allas lika värde och rätten att uttrycka sig.

TillsammansTeater i konstnärlig skrud.