Min, din & vår referensram

Det handlar om ett försök att utforska begreppet ”referensram”.

Hypotes: ”Vi har alla en eller kanske flera referensramar i oss, måhända

dolt till stora delar i det omedvetna att känna av dem är komplext

och behöver sin medmänniska!” Som sagt ett försök som kräver din insats!