Inkludering & Integration

”Dramalogen är en mixer där goda ingredienser från hela världen blandas till en välsmakande cocktail”

Samhället står inför nya utmaningar och Halmstad har antagit temat ”Den inkluderande staden” och likaså har Dramalogen.

Vår tanke är att tillsammans överbrygga förbistringar, men också få ett rikare och mer mångkulturellt kulturliv i Halmstad. Vi anser att kulturen är ett internationellt språk och kan därför gå före i kampen om förståelse, gemenskap och demokrati. Dramalogen ser därför möjligheten att använda kultur för att skapa nätverk för våra nyanlända invånare i en öppen atmosfär där målet är att lära känna andra invandrade, men också svenskar för att bredda sina nätverk, stärka självkänslan och de inofficiella kontakterna. Kulturer möts genom kultur!

Dramalogen fungerar så att flexibiliteten är stor, ledtiderna korta och därför kan vi rikta insatser där de behövs. Vi arbetar alltid efter mottot ”Lyssna, förstå och förändra med kultur som redskap” och vi tror på att ge folk ett sammanhang. Därför har vi sökt och fått etableringspengar som går till våra olika integrationsprojekt. Vi är även i färd med att projektera för inkludering av psykosocialt handikappade unga vuxna, som är en växande, utsatt, grupp i vårt samhälle. Utan sammanhang eller mening är det svårt att ta sig in och hitta en plats och en självkänsla.

Integreringsprogram