Premiär för Variabeln

  • datumikon12 december
  • Granskar makten bevakar kulturen

Variabeln, den viktiga tidningen.

På Dramalogen arbetar vi för inkludering och att alla har en röst. Det känns viktigt att ha skapat en plattform för att funkispersoner ska tas på allvar och att deras åsikter och erfarenheter presenteras på ett professionellt och starkt sätt.

Variabeln har fått stöd från tillgänglighetsmiljonen och huserar i Dramalogens lokalen på Larsfridsvägen. Tidningen kommer ut med sitt första nummer i december och vår förhoppning är att den ska fortsätta ges ut med ett pappersex i månaden men också vara representerad på webben Variabeln.se

Inslag från P4 Halland från premiären av Variabeln kan ni lyssna på här.

Håll ögonen öppna efter första numret, det kommer har rykande åtgång!