Väntrummet – Från Damaskus

Från Damaskus – Vandringsdrama i August Strindbergs fotspår.

Till Damaskus av Strindberg blir Från Damaskus av Strindberg, gruppen och Margareta Ek.

Pjäsen använder sig av Strindbergs rollkaraktärer så som Damen och den Okände. Båda har flytt, han från krig, hon från västvärldens ytlighet. De träffas och går genom svårigheter, minnen och möten tillsammans på livets landsväg mot en gemensam framtid.

Möjligheten och spänsten i Strindbergs drama är märkligt nutids anpassat. Scenindelningarna stämmer mycket väl överens med den vandring en asylsökande idag möter i Sverige. Vi vill skildra inte främst ett integrationsarbete utan en konstnärlig process som genom en klassisk text för oss närmare varandra samt hjälper till att bygga det nya samhället.

Gruppen Väntrummet är en teatergrupp som består av aktörer från Syrien, Palestina, Eritrea och Sverige. De har under sin korta tid som grupp (6 månader) redan gjort en pjäs som heter Vart är vi på väg som spelats på olika ställen. Mötet med publik har sporrat gruppen att gå in på djupare och svårare dramatik med en komplexitet som är en utmaning både för aktörer och publik. Ett konstnärligt arbete på riktigt.

 

From Damascus – a journeying drama in the footsteps of August Strindberg

To Damascus by Strindberg becomes From Damascus by Strindberg, the group Väntrummet, and Margareta Ek.

The play makes use of Strindberg’s characters, such as the Lady and the Unknown. Both of them have fled, he from war, she from the superficiality of the Western world. They meet, go through hardships, memories and meetings together on life’s road towards a mutual future.

The possibility and resilience in Strinberg’s drama is strangely well suited for present times. The way the scenes are divided correspond well with the path that asalym seekers are confronted with in Sweden today. First and foremost we do not aim to depict an integration process, but instead an artistic process, that with the help of a classic text brings us closer to each other, as well as help build a new society.

The group Väntrummet is a theatre group consisting of actors from Syria, Palestine, Eritrea and Sweden. During their short time as a group (6 months), they have already done a play titled Where are we going, which has been performed in a number of different locations. Meeting the audiences has motivated the group to endeavour into deeper and more complex forms of drama, challenging both actors and audience. A work that is truly artistic.