Dramalogerna

Dramalogerna är fria kulturskapare, med sin bas i Halmstad, som verkar både nationellt och internationellt. Dramalogerna arbetar på uppdrag av näringsliv, kommun, region m.fl. alltid med kultur som redskap. På Dramalogen finns flera olika konstformer representerade såsom  teater, musik, dans, bildkonst, webbdesign, foto, film, arkitiektur, kostym, trädgård, ljud och ljus m.m. Vi arbetar ofta gränsöverskridande och experimenterar gärna!

Dramalogerna

Maggan Ek

Regissör, manusförfattare, pedagog, producent och bildkonstnär

Peter Bengtsson

ANIMATÖR, FOTOGRAF, KLIPPARE OCH PRODUCENT

Rebecca Sellergren

Konferencier, Moderator, Skådespelare

Charlotte Ek Virack

projektledare, pedagog, teater

Roger Westerberg

Foto, musik, webbdesign och film.

Kevin Tullgren

Skådespelare, artist, kulturkonsult och konferencier

Modesty Sofronenkoff

Måleri, Skulptur, Fotografi, musik

Charlotte Libäck

Dramapedagog och skådespelare

Karin Collin

Konstnär och beteendevetare

Wolfgang Dreyer-Suhr

Konstnär och Konstruktör

Linnea Ytterlid

Skådespelerska, Regissör, Dramapedagog, Dansare

Magnus Sjöbleke

Konstnär, Illustrationer, konstpedagogik skulptur, Kulturjournalist, Popmusik, Perfromance, Konsthallsvärd, Poesi

Angelica Ahlefeldt-Laurvig

Författare, kulturjournalist och pedagog.

Eric Olsson

Musikalartist, skådespelare, sångare och teaterpedagog

Johan Lindegren

Skådespelare, Chefredaktör på Variabeln

Jonas Börjesson

Filmare, videokonstnär, konsertarrangör

John-Wilhelm Pahlm

Projektledare, producent, arrangör, konferencier, musiker

Mahdi Afzali

Konstnär, skulptör