Dramalogerna

Dramalogerna är fria kulturskapare, med sin bas i Halmstad, som verkar både nationellt och internationellt. Dramalogerna arbetar på uppdrag av näringsliv, kommun, region m.fl. alltid med kultur som redskap. På Dramalogen finns flera olika konstformer representerade såsom  teater, musik, dans, bildkonst, webbdesign, foto, film, arkitiektur, kostym, trädgård, ljud och ljus m.m. Vi arbetar ofta gränsöverskridande och experimenterar gärna!

Dramalogerna

Maggan Ek

Regissör, manusförfattare, pedagog, producent och bildkonstnär

Peter Bengtsson

ANIMATÖR, FOTOGRAF, KLIPPARE OCH PRODUCENT

Rebecca Sellergren

Konferencier, Moderator, Skådespelare

Charlotte Ek Virack

projektledare, pedagog, teater

Roger Westerberg

Foto, musik, webbdesign och film.

Kevin Tullgren

Skådespelare, artist, kulturkonsult och konferencier

Modesty Sofronenkoff

Måleri, Skulptur, Fotografi, musik

Charlotte Libäck

Dramapedagog, skådespelare och kostymör

Karin Collin

Konstnär och beteendevetare

Wolfgang Dreyer-Suhr

Konstnär och Konstruktör

Linnea Ytterlid

Skådespelerska, Regissör, Dramapedagog, Dansare

Magnus Sjöbleke

Konstnär, Illustrationer, konstpedagogik skulptur, Kulturjournalist, Popmusik, Perfromance, Konsthallsvärd, Poesi

Anna Ahnstedt Mitle

Visartist, skådespelare, projektledare, producent, pedagog

Rickard Fredborg

Föreställningar, föreläsningar och undervisning m.m

Angelica Ahlefeldt-Laurvig

Författare, kulturjournalist och pedagog.

Eric Olsson

Musikalartist, skådespelare, sångare och teaterpedagog

Anders Nilsson

Integrationsarbete - Från flykt till framtid och Konstnär

Johan Lindegren

Skådespelare, Chefredaktör på Variabeln

Monica Christoffersson

Sångpedagog, sångerska och showartist

Jonas Börjesson

Filmare, videokonstnär, konsertarrangör

John-Wilhelm Pahlm

Projektledare, producent, arrangör, konferencier, musiker

Mahdi Afzali

Konstnär, skulptör

Johan Ahlström

Konstnär, illustratör

Rasmus Dangardt

kulturkonsult, musiker, filmare, fotograf, skådespelare

Ronja Möller

Estradpoet, skådespelerska, kulturpedagog

Mohumed Diab

koreograf, Dansare, Skådespelare, Tolk, integration arbetare

Souhib Alhassan

Skådespelare, sångare och integrationskommunikatör