Bo Söderström

Komponerar Musik till film, teater och konst. Har 40 års erfarenhet att spela in, framföra och komponera musik.

Senaste projekt:

Liveframförande av orginalmusik till den vitryska konstnären Kirill Diomchev konstutställning.
Producent: Teater Albatross

Liveframförande av originalmusik till Wolfgang Richter´s verk ”grassWind” på Skrea strand Falkenberg.
Producent: LandArt, (X)-sites.

Musiker vid BZZZ-festival i projekt ledd av kompositören Leif Jordansson.
Producent: Harp Art Lab.

Komponerat och producerat stycket ”Valens Sång” som spelades upp vid Folkets Rum Österskans ”Fest i Val” i samarbete med Experimentgruppen.
Producent: Halmstad Kommun

Förutom detta så så håller jag på att färdigställa en musikföreställningen ”Ave Viator!” till texter av Gunnar Ekelöf.

Plus lira med mitt band då och då.. ”Funk da Art”

Väl Mött
Bo Söderström

Exempel på grafiska beställningar och utställningar:

Kontakta
Bo Söderström

070-352 52 33

Dramalogerna