Angelica Ahlefeldt-Laurvig

Författare, kulturjournalist och pedagog på folkhögskolan i Halmstad.

E-mailikon

Mitt liv fyller jag efter bästa förmåga med konst, teater, dans, litteratur, min trädgård och havspromenader.

Jag håller i Skrivarverkstan Ordagrant på Dramalogen. Att skriva är ett sätt att hitta sig själv och vidga sina vyer. Det finns oändliga möjligheter när väl dörrarna till kreativiteten öppnas. Kom och dela det med mig och övriga deltagare i Skrivarverkstaden Ordagrant.

Kontakta
Angelica Ahlefeldt-Laurvig
info@ahabok.se

Dramalogerna