Beställarkompetens

Inför första mötet med oss på Dramalogen är det bra att fundera över följande frågor:

Vad har du som beställare för budget? Prissättningen avgörs av hur långt förarbete (manus och repetition) och hur många som engageras.

Vilken relation har du som beställare till målgruppen?

Vilken målgrupp vänder sig det kreativa seminariet till? (Chefer, mellanchefer, operativa medarbetare, andra)

Vad önskar du att målgruppen ska göra under tillfället? Vad vill du att tillfället ska resultera i?

Kommer tillfället att följas upp? Hur?

Vilka tre ledord genomsyrar tillfället?