Vad är Dramalogen?

Dramalogen är ett nätverk för fria kulturskapare, men också en inkubator som ger kulturentreprenörskurser för kulturarbetare som vill hitta eller utvecklas inom sitt konstnärliga område. Dramalogerna erbjuder en mängd olika aktiviteter, WS, föreställningar m.m och skräddarsyr uppdrag för din verksamhet.

Läs mer om Dramalogen nedan.

Lyssna, förstå, förändra

 

Dramalogen kom till för att ge kulturskapare möjlighet att använda sina färdigheter och kunskaper för att bidra till ett bättre samhälle men också för att kunna överleva på sin konst. Detta resulterade i ett kommunalt projekt som startades 2013 i Halmstad kommun och har utvecklats till en paraplyorganisation för fria kulturskapare. Dramalogen fungerar idag både som ett nätverk och som en inkubator, som ger kulturentreprenörskurser för kulturskapare som vill hitta eller utvecklas inom sitt konstnärliga område. Efter avslutad kurs söker sig vissa till andra utbildningar eller får anställning, andra startar firma och ansluter sig till Dramalogens nätverk. Idag, efter drygt tre verksamma år, finns det 20 enskilda kulturfirmor som verkar under namnet Dramalogen. Vi har därmed hittat ett sätt för kreativa och konstnärliga människor att använda sina kunskaper för att skapa ett samhälle med större förståelse och social hållbarhet.

På Dramalogen arbetar vi under mottot; ”Lyssna, förstå och förändra”. Genom att lyssna och vara uppmärksamma på samhällets ständiga förändringar och behov, får vi en förståelse för var vi behövs och hur vi kan hjälpa till att förändra situationer och relationer. Hos oss är flexibiliteten stor, ledtiderna korta och därför kan vi rikta insatser där de behövs.

Uppdragen har varit varierande och fantasin alltid utmanad. Under de senaste två åren har vi utfört över 500 beställningsjobb från offentlig till privat sektor. Genom att använda oss av kultur som verktyg, för att belysa ämnen eller problem, talar vi till fler sinnen och kan därmed bemöta och fördjupa diskussioner. För Dramalogen är kultur det universella språket som kan skapa meningsfullhet och delaktighet.

Är du eller din verksamhet intresserade av att ta våra tjänster i anspråk och/eller inleda samarbete med Dramalogen? Kontakta då vår verksamhetsledare Margareta Ek.

En del av Halmstad kommun

Halmstad-logo

Medfinansiärer

Region Halland-logo
Länsstyrelsen Halmstad-logo