Svenskundervisning

  • datumikonVåren 2016
  • klockikonkl. 18.00-20.00
  • kartikonKnebilstorp och Frösakull

Två gånger i veckan ges svenskundervisning ute på Knebildstorp och Frösakulls asylboende med en arabisk/svensktalande och en svensktalande lärare. Projektet syftar till att ge människor utanför etableringen en möjlighet att lära sig svenska.