Konsthantverk

  • datumikonVåren 2016
  • klockikonkl. 13.00-15.00
  • kartikonArena Hotell och Frösakull

En gång i veckan ges konsthantverks-workshop ute på Arena Hotell (tis kl 13-15) och Frösakulls asylboende (fre kl 13-15). Projektet syftar till att skapa gemenskap och öva det svenska språket. Konsthantverksaktiviteterna medverkar till utökat språkförråd samt bidrar till en kreativ stimulans.