Dramalogens Kulturhus för hälsa och psykiskt välbefinnande

Du är hjärtligt välkommen på ett öppet hus. Då berättar vi mer om hur vi tänker kring de aktiviteter och den verksamhet som nu påbörjas.

Kultur är vårt redskap och vi erbjuder aktiviteter såsom: Musik, teater, konst, film, foto, dans, yoga mm.
Du föreslår och önskar
Vi försöker tillgodose
Kom och träffa oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Att delta i Dramlogens Kulturhus är ingen terapeutisk behandling men det kan mycket väl fungera som ett psykosocialt komplement för oss med psykisk ohälsa.

Deltagandet bygger på ditt intresse och vilja som deltagare. Till Dramalogen kan du komma som du är, oavsett dagsform, stämningsläge och ålder. Det finns även möjlighet för dig, att själv leda grupper på sikt om du skulle vilja.

Det är helt kostnadsfritt att delta.

Öppet hus

28 november kl 13.00
Dramalogen den 28 november kl 13.00. De handledare och konstnärer som kommer att vara delaktiga i projektet är där. Det finns möjlighet att tala med projektledning och andra verksamma på Dramalogen

Kickoff

12 december kl 13.00 har Kulturhuset en kickoff för de personer som är intresserade av att delta i projektet. Då kommer det också att finnas möjlighet att prata med Psykoterapeut Martin Sternhuvud som är en del i verksamheten.

Kulturhus för hälsa och psykiskt välmående.
Vi vänder oss till dig som är 18 år och uppåt.
Dramalogen, Larsfridsvägen 9
Vid frågor kontakta
Projektledare Margareta Ek
0706-061969
maggan@dramalogen.se
Väl mött.
Dramalogen
Larsfridsvägen 9
www.dramalogen.se